Forum

Vrijstelling overlijdensuitkering 11,1,m LB

Dga van stamrecht-BV overlijdt. Geldt de overlijdensvrijstelling ook bij een loonstamrecht?
LB-technisch is het loon uit vroegere dienstbetrekking.
Bij pensioen is het netto uitkeren van 3 maanden expliciet toegestaan. Lees echter nergens iets over loonstamrechten.
 • kansloos

  Zou NN dat ook doen, als je het stamrecht daar hebt ondergebracht?
  • Zakelijheidstoets?

   Ik lees je antwoord als: LB technisch kan het, maar het zal/moet worden geduid als dividend. Begrijp ik dat goed? Waar zit dan precies het onderscheid tussen het loonstamrecht en het pensioen in eigen beheer waar het deze vrijstelling aangaat? Bij een PEB zijn we het immers eens dat een beroep op de vrijstelling wel degelijk kansrijk is.
   • dividend

    Inderdaad dividend
    Mijn redenering is dat er voor die overlijdensuitkering in de stamrechtsfeer niet zal zijn gereserveerd. Maar dat is wellicht evenmin zo m.b.t. pensioen in eigen beheer. Bij pensioen in eigen beheer is er een relatie met de vroegere dienstbetrekking. Tenzij natuurlijk een pensioen-bv. Bij een LB-stamrecht is er met de vennootschap nooit een dienstbetrekking geweest. Dat moet je daarom puur zien als een lijfrentecontract.
    Overigens kun je je ook afvragen waar de overlijdensuitkering in de pensioensfeer op is gebaseerd. Staat dat in de pensioenbrief? Wordt daar bij de actuariële berekening rekening mee gehouden?
    • Bij overeenkomst regelen

     In mijn (door het CAP goedgekeurde) pensioenovereenkomst had ik de volgende tekst staan:

     "Werkgever kent, indien en voor zover dit niet reeds bij arbeidsovereenkomst is geregeld, en mits fiscaal (nog) toegestaan, bij overlijden van de werknemer op of na de pensioendatum, een overlijdensuitkering toe aan de partner van wie werknemer niet duurzaam gescheiden leefde.
     De uitkering bedraagt het ouderdomspensioen over drie maanden."

     Met het risico wordt actuarieel geen rekening gehouden.

     Bij pensioen is het zo dat deze toezegging wordt gedaan door de BV in de hoedanigheid van werkgever. De BV kan deze toezegging niet doen in de hoedanigheid van uitvoerder van een loonstamrecht.

     • Hoedanigheid uitvoerder stamrecht

      Communis opinio lijkt dan nu dat in de loonheffing sprake is van een 11,1,n uitkering. Immers er is sprake van een eenmalige uitkering ter zake van het overlijden van een werknemer. Werknemer is -mede - natuurlijk persoon die van inhoudingsplichtige loon geniet uit vroegere dienstbetrekking. Dat is bij een loonstamrecht het geval.

      Volgens mij verschillen we ook niet van mening dat een overlijdensuitkering van 3 maandlonen bij een gewone werkzame DGA ook tot de mogelijkheden behoort (ook als dat niet in de ao is opgenomen). Tenminste ik heb daar nog nooit een discussie over meegemaakt.

      Als dat kan, blijft voor mij de vraag waarom het bij een loonstamrecht dan niet zou kunnen.

      Het antwoord "Eigenlijk kan het bij de gewone werkzame DGA ook niet; dat is ook dividend" lijkt mij nog het dichtst bij de waarheid komen.

    • "gewoon" dga-loon

     Gevoelsmatig blijft het onderscheid toch wel vrij dun. Immers als een (werkzame) dga overlijdt, kan een uitkering tot 3 * maandloon netto worden uitgekeerd. Dat doet een werkgever voor een werknemer/niet aandeelhouder wellicht ook niet.
Complementary Content
${loading}