Forum

intentieverklaring ook nodig bij oprichting voor 1 oktober?

In dga-503 melden jullie dat een intentieverklaring niet nodig is als bij geruisloze inbreng de bv voor 1 oktober wordt opgericht. Als ik echter de standaardvoorwaarden erop nasla wordt daar wel steeds expliciet vermeld dat een intentieverklaring/voorovereenkomst nodig is ook bij oprichting binnen 9 maanden na einde boekjaar. Ook een notaris wist mij dit te vertellen. Nu weet ik het niet meer.
 • niet nodig

  in punt 12.1.3 van de standaardvoorwaarden geruisloze inbreng staat als 3e bullet dat wanneer de notaris binnen 9 maanden een notariële akte heeft opgemaakt dit gelijk wordt gesteld met een geregistreerde voorovereenkomst.
  • Staat er strikt genomen niet

   In door jou genoemde bullet staat "Binnen die termijn door de notaris een akte van depot of andere notariële akte is opgemaakt waar HET VOORNEMEN TOT HET OPRICHTEN van een vennootschap tot uitdrukking komt.

   Strikt genomen is een oprichtingsakte geen notariële intentie verklaring.

   Ik weet alleen niet of je het ook echt zo formeel moet lezen.

   • intentie

    volgens mij geen probleem...geen intentieverklaring nodig...
Complementary Content
${loading}