Forum

uitbetaalde bedragen aan derde (IB-47)

In nieuwsbrieven wordt gewezen op de deadline van 31 januari:
"Heeft jouw cliënt in 2018 bedragen uitbetaald aan derden? Attendeer hem/haar er dan op dat hiervan uiterlijk 31 januari 2019 opgave moet worden gedaan bij de Belastingdienst."

Maar artikel 47 AWR spreekt toch van "desgevraagd". Er moet dan toch alleen opgave worden gedaan als de inspecteur daar om heeft gevraagd?
 • art. 52 AWR

  Voor 'administratieplichtigen' geldt de verplichting tot spontaan melden.
  • Art 53 lid 2 AWR

   @Jurgen zie art 53 lid 2. Hier is het spontaan melden / renseigneren door administratie plichtigen geregeld.

   Vroeger was dit anders. Toen klopte jouw standpunt maar vond de inspecteur dat je toch moest melden. Maar daar was geen wettelijke grondslag voor.
Complementary Content
${loading}