Forum

Overgangsrecht eigenwoningschuld

Er sprake van een bestaande eigenwoningschuld 10bis1 IB en vervolgens gaan de woning en de bijbehorende schuld in 2016 als gevolg van een fictieve vervreemding naar box 3. Daarna wordt de woning verkocht en wordt binnen een periode van 1 jaar een nieuwe eigen woning gekocht.
Geldt het overgangsrecht in deze situatie?
 • art. 10bis, lid 3 IB

  Inderdaad. Dat is het geval als de schuld op 31-12-2012 bestond, wordt afgelost en uiterlijk het op het jaar van aflossend volgende kalenderjaar weer opnieuw wordt aangegaan. Ik denk dat je de sfeerovergang wel als 'aflossing' kan interpreteren.
  • Aflossen betekent letterlijk aflossen

   In de parlementaire geschiedenis is voorts benadrukt dat een fictieve vervreemding niet leidt tot aflossen van de bestaande eigenwoningschuld in de zin van artikel 10bis.1, derde lid, van de Wet IB 2001.
   • Verkoop woning box 3

    De fictieve vervreemding geldt dus niet als aflossing begrijp ik. Hoe zit het dan op het moment dat de woning in box 3 wordt verkocht en de hypotheek wordt afgelost? De schuld is op dat moment geen eigenwoningschuld meer, maar was op 31 december 2012 wel een eigenwoningschuld en is dus een bestaande eigenwoningschuld in de zin van de wet.
    Wordt dit gezien als aflossing van 'de bestaande eigenwoningschuld', terwijl de schuld op het moment van aflossing geen eigenwoningschuld meer is?
    • Geen eigen woning schuld meer

     Wanneer je aflost op een oude eigen woning schuld in de box 3 periode dan geldt dit niet als aflossing art. 10bis1,lid 3 IB. De BEWS kan weer herleven bij een expatregeling voor buitenlanders di later ook binnenlandse situatie is gaan gelden. Dit betekent de expat de woning tijdelijk gaat verhuren en tijdelijk naar het buitenland emigreert dat de eigen woning en de BEWS naar box 3 gaat. Wanneer de expat naar een periode weer terugkeert in deze voormalige eigen woning. Dan verhuist de woning en de BEWS weer naar box 1 en blijft de regeling voor de BEWS gelden. Echter de 30 jaar rente aftrek periode is gedurende de periode dat de expat in het buitenland blijven doorlopen omdat deze niet door aflossing is gestuit. Zoals gezegd is ook goedgekeurd dat dit voor binnenlandse situaties geldt wanneer de eigen woning tijdelijk wordt verhuurt en later weer terugkeert in deze voormalige eigen woning.
Complementary Content
${loading}