Forum

Bezitsvereiste letteraandelen voor toepassing BOR


In de publicatie nav het WOB verzoek zoals gepubliceerd op 23 juli 2018 is opgenomen dat bij verlettering van de aandelen van een dochtervennootschap een nieuwe bezitseistermijn van 5 jaar begint te lopen voor toepassing van de BOR-SW. Heeft iemand hier al concrete ervaringen mee hoe stringent de Belastingdienst hiermee omgaat. In mijn situatie heeft de DGA al jaren eenzelfde structuur; in 2017 worden de gewone aandelen omgezet in letteraandelen via een statutenwijziging bij een dochtervennootschap. Belastingdienst stelt nu dat hier een nieuwe 5 jaars termijn gaat lopen.
 • lastig

  Ik denk dat ze strikt genomen gelijk hebben, maar het is natuurlijk rete onbillijk als de aandelen op dezelfde materiële onderneming betrekking hebben.
  Ik heb ook zo'n geval. Wij claimen gewoon de BOR en gaan een correctie zo nodig aanvechten bij de belastingrechter.
  Voor de omzetting van gewone aandelen in prefs is een speciale regeling getroffen. Bij deze omzetting wordt geacht aan de voortzettingseis te zijn voldaan als de erflater/schenker de gewone aandelen 1/5 jaar zijn bezit heeft gehad, art. 9, lid 3 Uitv.reg. S&E.
  • mee eens

   Naar mijn mening gaat alleen een nieuwe vijf jaars periode lopen als de DGA economisch andere rechten heeft gekregen.

   Als hij eerst 100% had en nu nog steeds 100% is er economisch niks veranderd, behalve dat het over andere aandelen is verdeeld.

   Ik meen dat Heithuis dit standpunt jaren geleden al in zijn gele boekje over de BOR opnam.
   Hij was het er ook niet mee eens, maar noemde het wel als attentie punt.

Complementary Content
${loading}