Forum

Gebruikelijk loon Spaar-BV

Klant heeft een Spaar-BV en financiert huishoudelijke privé-uitgaven d.m.v. dividend en/of het opbouwen van een schuld bij die BV. De enige "activiteiten"/opbrengsten van de BV bestaan uit rente over het in de BV aanwezige kapitaal. De werkzaamheden die door klant voor de BV worden uitgevoerd zijn uiteraard beperkt: af en dividend/geld overmaken (met leenovereenkomst), aangifte Vpb/Dividendbelasting en (eenvoudige) jaarrekening.

Vraag: is in deze situatie een gebruikelijk loon verplicht omdat weliswaar de werkzaamheden beperkt zijn, maar er wel dividend wordt uitgekeerd / schuld bij de BV wordt opgebouwd?
  • geen gebruikelijk loon

    Ik denk dat je kunt stellen dat het gebruikelijk loon i.c. minder dan € 5.000 bedraagt. Op grond van het zesde lid van artikel 12a Wet LB 1964 mag het loon ook op nihil worden gesteld.
Complementary Content
${loading}