Forum

Contributie ANBI

Hallo,

kan ik de contributie aan een anbi aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting?
 • contributie

  Als er geen tegenprestatie tegenover staat. Dat doet 't waarschijnlijk wel, dus ...
  • onderbouwing

   Dank voor de reactie. Ik las deze nog:

   Andere voorbeelden zijn contributies aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Voor alle gevallen geldt, net als onder de huidige wetgeving, dat bevoordelingen en bijdragen slechts als gift kunnen worden aangemerkt voor zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan.'
   MvT, wet van 21 mei 1991, Stb. 1991, 263, Kamerstukken II 1990/91, 21 135, nr. 3, p. 2–3.


   Kern is dus: voor zover de contribuant geen op geld waardeerbare aanspraken aan zijn contributie kan ontlenen is deze aftrekbaar als gift.
   • In de praktijk aftrekbaar

    In theorie is een gift alleen aftrekbaar als er geen tegenprestatie tegenover staat.
    Ik heb echter nog nooit gezien dat de contributie aan bijvoorbeeld Natuurmonumneten wordt gecorrigeerd omdat je bijveerbeeld periodiek een tijdschrift ontvangt.

    Ik heb wel eens een discussie gehad met de inspectie die hierover gaat, Ik geloof Hengelo of Enschede. En die vonden bijdragen aan een kerk gewoon aftrekbaar ook als je er van alles voor terug krijgt. Dit ging om weekenden met logies en ontbijt waarbij de leden 100% mochten aftrekken zonder correctie voor eten en drinken en onderdak.
    De inspecteur zag dit als een verplichting van de leden jegens de kerk en daarom is het aftrekbaar.
Complementary Content
${loading}