Forum

stakingslijfrenteaftrek minder dan maximum

Iemand ervaring met de situatie waarbij de stakingswinst lager is dan het van toepassing zijnde maximum bedrag genoemd in artikel 3.129 en de stakende ondernemer een lijfrente wil bedingen bij de overnemer die lager is dan de stakinsgwinst? Restant zou dan belast zijn of omgezet worden in een winstrecht. Twijfel omdat er in de wet staat "omzetting van DE stakingswinst". Kan uiteraard wel als stakingswinst hoger is dan de bedragen van 3.129, maar dat is net een andere situatie. Weet iemand of er in een besluit of andere uitlating deze mogelijkheid naar voren komt? NDFR geeft geen duidelijkheid. Alvast bedankt voor het meedenken.
  • Maximaal de stakingswinst, echter geen minimum

    In de wettekst staat ook het volgende:

    "Een ondernemer ... kan … premies voor lijfrenten … in aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste het bedrag van de winst behaald met of bij die staking..."

    De wettekst is niet specifiek geschreven voor het afsluiten van een lijfrente bij de eigen BV maar geldt ook voor het afstorten naar bijvoorbeeld banksparen. Er is dus geen verplichting om de gehele stakingswinst af te storten of om te zetten.

    Je bent ook niet verplicht om de gehele jaarruimte te benutten. Niet voor niets is er de inhaalruimte.
Complementary Content
${loading}