Forum

Juridische afsplitsing en reserves

In het kader van een bedrijfsopvolging vindt er een juridische afsplitsing plaats. Het aandelenkapitaal van de bij afsplitsing opgerichte vennootschap bedraagt € 100. Het vermogen dat wordt afgesplitst naar de bij afsplitsing opgerichte vennootschap heeft een hogere waarde.
Ter info: Op de balans van de afsplitsende vennootschap staan alleen overige reserves en geen agio.

Hoe wordt het deel van het vermogen dat hoger is dan € 100 in deze situatie verantwoord op de balans bij de bij afsplitsing opgerichte vennootschap? Er wordt meer dan de nominale waarde gestort, dus agio ligt voor de hand, maar op deze manier worden overige reserves omgezet in agio en is het vermogen opeens vrij uitkeerbaar.
  • fiscaal niet erkend agio

    Het wordt agio. Alleen is dit agio fiscaal niet erkend, zodat het niet (na omzetting in aandelenkapitaal en afstempeling) onbelast kan worden uitgekeerd.
Complementary Content
${loading}