Forum

Betalingsregeling bij schenken ab-aandelen?

In the rebound:
Vader schenkt aandelen in zijn holding aan zijn kinderen. Er wordt niet voldaan aan 36 maanden dienstbetrekking-eis. Geldt voor de verschuldigde ab-heffing de 10 jarige betalingsregeling?
Of geldt die alleen bij schuldig blijven van de koopsom en voor schenken onderlangs? Als ik lid 9 en 11 van art 25 IW lees, is er in dit geval geen betalingsregeling. Met als reden dat er voor schenking immers een doorschuifregeling geldt. Maar die geldt slechts onder voorwaarden van de 36 maanden-eis.

Dat zou betekenen dat de ab schuld bij direct schenken strenger wordt behandeld dan bij indirect schenken of bij schuldig blijven koopsom. Dat voelt ongerijmd.
Beantwoorden
 • lid 12

  Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het verlenen van uitstel van betaling voor de duur van tien jaren voor belastingaanslagen betreffende de schenk- of erfbelasting, bedoeld in artikel 35b, derde lid, van de Successiewet 1956.
  Beantwoorden
  • Lid 12 ziet op schenk- en erfbelasting

   Mijn vraag op inkomstenbelasting
   Beantwoorden
   • inkomstenbelasting

    Oh ja. Ik was te snel. Het lijkt me niet onlogisch dat de wetgever geen faciliteit wilde voor situaties dat het kind niet eerst in het bedrijf werkte. Het is dan wel weer onlogisch dat die faciliteit wel geldt bij schenken onderlangs.
    Beantwoorden
    • Exact

     Dat is mijn idee ook. De reden van betalingsuitstel zou toch moeten zijn een liquiditeitstekort. Dat ontstaat zowel bij bovenlangs als bij onderlangs schenken.
     Beantwoorden
Complementary Content
${loading}