Forum (new)

Artikel 13d lid 4 VPB

Ik neem de vrijheid het volgende voor te leggen:


BV A liquideert haar tussenholding B, B hield aandelen in C (kleindochter).

B hield een aantal jaren 60% van de aandelen C en het laatste jaar 100%. In de 60% bezitsperiode is de deelneming 2 mio in waarde gezakt, in de 40% bezitsperiode 1 mio.

De Belastingdienst corrigeert (op grond van 13d li4 wet VPB) 3 mio op het liquidatieverlies.

De vorige adviseur stelt dat slechts 60% van € 2io gecorrigeerd moet worden en 100% van 1 mio.

Dit is een aantrekkelijk standpunt, maar onderbouwing / literatuur onderbreekt.

Wie weet hoe het zit?
Beantwoorden
  • nu lid 7

    "Indien, onmiddellijk of middellijk, tot het vermogen van het ontbonden lichaam een deelneming heeft behoord die deel uitmaakt van de liquidatie-uitkering of die is vervreemd en die in waarde is gedaald sedert de verkrijging van de deelneming in het ontbonden lichaam, wordt het liquidatieverlies slechts in aanmerking genomen voor zover dit verlies het bedrag van die waardedaling te boven gaat."

    Je moet als volgt redeneren. Stel dat A de aandelen C rechtstreeks had gehouden en had geliquideerd, hoeveel liquidatieverlies zou A dan ter zake hebben gehad? De 60% is verkregen voor 3 mln en de 40% is erbij gekocht voor stel 0,7 mln. Op dat moment was de 100% deelneming 1,7 mln waard. Daarna daalt de deelneming nog 1 mln in waarde, zodat je uitkomt op 0,7 mln. Totaal verlies 3 mln + 0,7 mln - 0,7 mln = 3 mln. Dat is het bedrag dat je moet elimineren uit het liquidatieverlies van B.
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}