Forum (new)

Omzetten agio tot verkrijgingsprijs bij aandelenruil

Mijn relatie heeft zijn onderneming ingebracht met toepassing van artikel 3.65 IB. Daarna is de bv door middel van een aandelenruil onder een holding geplaatst. De verkrijgingsprijs van de werk bv is naar de holding gegaan. Hiervoor is een beschikking verkrijgingsprijs door de belastingdienst afgegeven. Direct na de oprichting van de holding is een fiscale eenheid gevormd.
De vraag is of het agio van de werkmaatschappij binnen de fiscale eenheid naar de holding kan worden verplaatst waarna het niet besmette gedeelte tot de verkrijgingsprijs kan worden omgezet in aandelenkapitaal en daarna kan worden teruggebracht en een onbelaste uitkering kan plaatsvinden aan de aandeelhouder natuurlijke persoon.
Kun u me ook eventuele vindplaatsen aangeven?

mvg,

Michel Wartena
Beantwoorden
  • onbelaste uitkeringen

    Dit is een denkfout. Het gaat erom dat de verkrijgingsprijs van de holding hoger is dan het aandelenkapitaal. Het agio van de werkmaatschappij staat daar los van. Wil je bij een hogere verkrijgingsprijs onbelast terugbetalen dan moet je (1) bonusaandelen uitgeven, (2) en vervolgens via statutenwijziging de nominale waarde van alle aandelen verminderen. Zie art. 4.13 Wet IB.
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}