Forum

Excessief lenen

Wanneer een gedeelte van een overigens volledig door hypotheek gezekerde lening ten behoeve van de aankoop van een eigen woning aan box 3 wordt toegerekend, telt dit box 3 gedeelte dan mee voor de grens van EUR 700.000 of kan op grond van artikel 4.14a, lid 6 jo. artikel 3.119a eerste lid (aan de voorwaarden van de letters a tot en met c wordt sowieso voldaan) Wet IB 2001 gesteld worden dat ook dit box 3 gedeelte niet meetelt voor de EUR 700.000 grens?
Beantwoorden
 • box 3 altijd excessief lenen

  Dat denk ik niet. Ik denk dat je voor andere schulden dan eigenwoningschulden altijd onder excessief lenen valt.
  Beantwoorden
  • Excessief lenen

   Goedemorgen Henry,

   Dank voor je reactie. Mij komt dat ook het meest passend binnen de regeling over. Enkel door de werking van de bijleenregeling komt een gedeelte van de eigen woning schuld niet in aanmerking voor box 1. Dan zou het zuur zijn dat je dan ook nog een keer getroffen wordt door de Excessief lenen regeling. Dus wellicht een pleitbaar standpunt.
   Beantwoorden
   • pleitbaar standpunt?

    Kun je een pleitbaar standpunt hebben wanneer je een wettekst, 3.119a, leest en daarmee ophoudt als het je niet goed meer uitkomt?. Dat lijkt mij eerder opzettelijk onjuist aangifte doen.
    Beantwoorden
    • Excessief lenen

     Dat is uiteraard niet de bedoeling, verre vandaar. Mijn woordkeus is wellicht wat onzorgvuldig geweest. Mag ik uit uw reactie afleiden dat u, in tegenstelling tot de opvatting van Henry en ondergetekende, van mening bent dat door de werking van de bijleenregeling het aan box 3 toegerekende deel van de eigen woning schuld meegerekend moet worden bij het bepalen van het grensbedrag van EUR 700.000?
     Beantwoorden
     • reactie

      In 4.14a wordt verwezen naar art 3.119a, maar niet alleen naar het eerste lid.
      Uw redenering volgend is rente op een schuld die wordt getroffen door de bijlernregeling, gewoon aftrekbaar in box 1.
      Vgl art 3.120, eerste lid

      De aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning zijn het gezamenlijke bedrag van:

      a. de renten van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld;

      Overigens vat ik de reactie van Henry anders op dan u. Ik lees daarin dat een door u bedoelde schuld wel meetelt als schuld voor de excessieflenenregeling.
      Beantwoorden
  • "simpel"...

   Alles wat geen box 1 schuld is valt onder de excessief lenen regeling.
   Als een schuld door de bijleenregeling naar box 3 is dat inderdaad jammer voor de excessief lenen regeling is dat jammer maar wel consequent volgens het systeem.
   Beantwoorden
   • Excessief lenen

    Ik ben overtuigd van het feit dat dit inderdaad valt onder de EUR 700.000 grens. De reactie van Henry had ik inderdaad onjuist geïnterpreteerd. Ieder dank voor de inbreng!
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}