Z7_I084H8S0M8OF10Q5D0EFBC1060
Forum

Lucratief belang en bankfinanciering

In mfas lezen we dat de bankfinanciering buiten beschouwing mag blijven bij de lucratief belang hefboom toets. Hoe werkt dat uit?

In casu wordt 20% van de BV aandelen aan een werknemer geleverd voor 1 miljoen euro koopprijs.

De bank financiert 425k, de verkoper (en houder overige 80%) financiert 500k en er is 75k inbreng eigen geld.

Sprake van lucratief belang?

Op totale koopsom is er minder dan 10% eigen inbreng, maar de eigen inbreng is wel hoger dan 10% van de lening bij de verkoper.
Beantwoorden
  • toets

    Je toetst de 10% op de koopsom minus de bankfinanciering. Aldus 1 mln - 425k = 575k. Minimale eigen inbreng 57,5k. Aan die eis is voldaan
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}