Forum

fictief loon bij management fee

Ik verneem in de wandelgangen dat de Belastingdienst van mening is dat het gebruikelijk loon voor een dga met een PH ten minste gelijk moet zijn aan 90% van de management fee minus kosten van de bv. Is jullie daar iets over bekend? Ik vind er in ieder geval nog geen KG-standpunt over.
Beantwoorden
 • afroommethode

  Deze zienswijze sluit naadloos aan bij de afroommethode, die in de jurisprudentie en praktijk juist op z’n retour is. Vanuit een theoretisch oogpunt kan ik me er overigens wel iets bij voorstellen. De managementfee is immers bedoeld als vergoeding voor de arbeid. Tot 2023 had je nog de 30% doelmatigheidsmarge, waardoor je een flink deel van de fee in de bv kon achterlaten. In adviesonderwerp dga-901 melden wij hierover: “In de praktijk wordt deze soep minder heet gegeten dan zij wordt opgediend. Er is jurisprudentie dat de afroommethode ook in deze situatie geen opgelegd pandoer is.” Mogelijk dat de Belastingdienst een wijziging wil forceren. In HR 17 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8666 gaf ons hoogste rechtscollege aan dat het gebruikelijk loon kan worden vastgesteld hetzij door vergelijking met het salaris van soortgelijke werknemers, hetzij op basis van de opbrengsten van de bv minus een redelijke vergoeding van het door de bv geïnvesteerde vermogen (afroommethode). Laatstgenoemde component vindt z’n weerslag in het door de PH ontvangen dividend en de waardestijging van de aandelen. Zolang er hierover nog geen KG-standpunt is gepubliceerd, moet je ons inziens nog maar niet van beleid uitgaan. Maar als dit er komt, zou dat mij niet verrassen.
  Beantwoorden
  • profiteren van laag VPB-tarief

   De situatie die de Belastingdienst op de korrel heeft, is dat PH’s een hogere fee aan de werk B.V. berekenen om daar de fiscale winst onder de 200K te krijgen/houden.
   Beantwoorden
   • kat op het spek binden

    Dat lijkt me ook een gevalletje 'kat op het spek binden'.
    Beantwoorden
   • Dividend

    Dan is het standpunt dat eigenlijk sprake is van dividend en geen fee theoretisch beter.
    Uitgaande van het feit dat het originele loon conform de regelen der kunst is bepaald.
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}