Forum

Eigenwoningschuld oversluiten hypotheekrecht nodig?

Casus: Cliënt heeft € 500.000 (annuïtaire) eigenwoningschuld bij de ABN Amro. Cliënt is 100% aandeelhouder van X BV en heeft een R/C van € 700.000.

Cliënt is voornemens om in 2023, € 50.000 van zijn (ABN) eigenwoningschuld af te lossen en te herfinancieren bij zijn B.V. (lees: oversluiten).

Artikel 10a.23 Wet IB 2001 geeft aan dat voor (reeds) bestaande eigenwoningschulden in de zin van artikel 3.119a op 31 december 2022., het niet verplicht is om een recht van hypotheek te vestigen om onder de uitzondering van artikel 4.14 lid 6 te vallen.

Wij vragen ons af of de herfinanciering van de € 50.000 onder de overgangsbepaling van artikel 10a.23 valt. De eigenwoningschuld in de zin van artikel 3.119a bestond immers al op 31/12/22, maar bij een andere kredietverstrekker. Of moeten we het zo lezen dat de € 50.000 als een "nieuwe" eigenwoningschuld voor de toepassing van het excessief lenen moet worden gezien en het dus verplicht is om een hypotheekrecht te vestigen om te voorkomen dat het tot het bovenmatige deel van de schulden wordt gerekend?
Beantwoorden
  • voor de zekerheid

    Wij hebben die vraag eerder gehad. Wij denken dat er veel voor is te zeggen dat geen hypothecaire zekerheid nodig is, maar dat je veiligheidshalve toch maar beter even bij de notaris langs kunt gaan voor een tweede hypotheek.
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}