Z7_I084H8S0M8OF10Q5D0EFBC1060
Forum

Overlijdensuitkering aan partner van een overleden werknemer

Een overlijdensuitkering aan een werknemer is onder voorwaarden belastingvrij. In de literatuur wordt erop gewezen dat wanneer een werkgever geheel uit eigen beweging een overlijdensuitkering doet er dan schenkbelasting is verschuldigd (vanwege een derdenbeding).

Wij vragen ons af of dit ook geldt wanneer een werkgever de echtgenoot (wiens partners is verleden) in staat stelt om zijn overuren uit te ruilen tegen een overlijdensuitkering zonder dat de echtgenoot daar volgens een arbeidsovereenkomst of CAO recht op heeft.

Het gaat dan om de situatie dat de werkgever van de echtgenoot (welke werkgever een andere is dan de werkgever van de overleden echtgenoot) bereid is om de overuren tot maximaal drie maandsalarissen onbelast uit te betalen. Kan in die situatie loonheffing en schenkbelasting achterwege blijven?
Beantwoorden
  • onbelaste uitkering

    Er mag te ter zake van het overlijden van de echtgenoot drie maandlonen onbelast worden uitbetaald. Dat dit wordt uitgeruild tegen belast loon is volgens mij geen bezwaar.
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}