Forum

Kind op payroll B.V. altijd/nooit premieplichtig?

Stel dat naast moeder (DGA, enig aandeelhouder) een zoon (23 jaar) op de payroll komt bij de B.V. met een jaarsalaris van € 30K. Is die zoon dan sociaal verzekerd voor de premieheffing werknemerszekeringen?

Ik begrijp dat vroeger het uitgangspunt was dat bij familieleden in de B.V. nooit sprake was van gezag, omdat de arbeidsverhouding altijd werd gedomineerd door de familierelatie. In dat geval was er bij kinderen nooit sprake van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

De laatste tijd horen wij andere verhalen. Kern daarvan is dat binnen de familie ook sprake kan zijn van een gezagsverhouding en dus van premieplicht zelfs wanneer verder geen andere werknemers ( behalve dan moeder en zoon) bij de B.V. werkzaam zijn.

Wie heeft hier ervaring mee? Zijn kinderen die naast de DGA werkzaam zijn in de B.V. wel of niet premieplichtig?
Beantwoorden
 • zoon wordt (statutair) directeur

  Aanvullend op bovenstaande vermeld ik nog dat het de bedoeling is dat de zoon bij de kamer van koophandel als directeur wordt ingeschreven. Zou je dan ook nog kunnen volhouden dat de arbeidsverhouding wordt gedomineerd door de familierelatie? Wij twijfelen of dat kan?

  Wie wil hier ook z'n gedachten over laten gaan?
  Beantwoorden
  • Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

   Geen sociale verzekeringsplicht op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. Art. 2 van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 luidt als volgt:
   1. Onder de directeur-grootaandeelhouder (...) wordt verstaan:
   a. (...)
   b. de bestuurder die, tezamen met bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen (...) die ten minste tweederde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij, tezamen met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, over zijn ontslag kan besluiten.
   Beantwoorden
   • Zoon is zelf geen aandeelhouder, geldt de regeling dan wel?

    Omdat de zoon zelf geen aandeelhouder is vragen wij ons af of het bepaalde onder letter b wel geldt nu daar staat: ".....houder is van aandelen"
    Beantwoorden
    • sociale verzekeringsplicht

     Dan is er volgens mij sociale verzekeringsplicht.
     Beantwoorden
     • familieverhouding niet dominant?

      Daarmee zeg jij dus dat de familieverhouding bij het aanstellen van de zoon als directeur (zonder dat hij zelf aandelen verwerft) niet dominant is zodat er toch verzekeringsplicht ontstaat.

      De enige escape ter vermijding van premieplicht zou dan zijn om wel (winstrechtloze) benoemingsaandelen uit te geven aan de zoon?
      Beantwoorden
      • een bestuurder staat onder gezag van de ava

       Aandelen uitreiken, inderdaad.
       Beantwoorden
Complementary Content
${loading}