Forum

BOR en staking onderneming binnen 5 jaar

Cliënt zet de onderneming voort van haar overleden partner. Er wordt een conserverende aanslag opgelegd vanwege het voorwaardelijk vrijgesteld ondernemingsvermogen. Binnen de periode van 5 jaar moet cliënt de onderneming staken. Is invorderingsrente/belastingrente verschuldigd over deze conserverende aanslag?
Beantwoorden
Complementary Content
${loading}