Forum

bewaarplicht dossiers door de fiscus

Ik heb een procedure lopen, waarbij de belastingplichtige dossierinformatie heeft opgevraagd aan de fiscus over een periode van 15 jaren of meer geleden. Met name gaat het over inmiddels betaalde belasting- en toeslagschulden en de invorderingsmaatregelen van destijds. De fiscus geeft aan niet meer over deze informatie te beschikken. Is dat zo? Hoe lang moet de fiscus dossiers van belastingplichtigen bewaren?
Beantwoorden
 • bewaarplicht fiscus

  Ik heb begrepen (maar ken de bron niet, ben er wel benieuwd naar) dat je van de gunsten van de Belastingdienst afhankelijk bent. Zij hebben jegens belastingplichtige geen plichten, is dan de opvatting. Dat is anders als niet belastingplichtige maar belastingdienst zaken stelt/eist. Maar dat is niet jouw situatie. Ik hoor ook wel eens van een actief en een passief archief aldaar. Opvragen van zaken uit het passieve archief kost de Belastingdienst dan zekere tijd en moeite. Daarvan is mijn mening dat er een redelijke belangenafweging zou moeten plaatsvinden.
  Beantwoorden
  • bewaarplicht fiscus

   De termen passief en actief dossier ken ik niet. Wel interessant om te weten en wellicht bruikbaar in de procedure. Dank zoverre.
   Beantwoorden
Complementary Content
${loading}