Forum

BOR - bezitseis en samenhangende schulden

Als een objectieve onderneming niet via de BOR kan overgaan vanwege een te korte bezitstermijn, wat gebeurt er dan met de schulden die samenhangen met de verkrijging van die onderneming. Het lijkt logisch en juist om de waarde van de onderneming eerst te verminderen met de schuld, en vervolgens dat saldo buiten de toepassing BOR te laten vallen, maar in de wettekst vind ik dat niet terug.
dus hoe werkt het?
Beantwoorden
 • schulden

  Als de BOR niet van toepassing is, is de schenking of de erfrechtelijke verkrijging gelijk aan het saldo van bezittingen minus schulden. Gewoon de algemene regel.
  Beantwoorden
 • BOR

  Mijn vraagstelling is niet volledig, excuus daarvoor. Ik bedoel een geval waarin de BOR wel van toepassing is op het grootste deel van de onderneming/ aandelen BV, maar op 1 nieuw aangekochte onderneming of deelneming niet vanwege een te korte bezitstermijn. Wat gebeurt er dan met de schuld die samenhangt met die overgenomen onderneming/ aandelen BV?
  Beantwoorden
  • toerekening schulden aan activa

   Volgens mij zat de Belastingdienst aanvankelijk op de lijn dat schulden naar evenredigheid aan alle activa moeten worden toegerekend, maar dat men mede naar aanleiding van jurisprudentie historisch is gaan toerekenen. D.w.z. als de schuld is aangegeven voor de financiering van een niet kwalificerende deelneming, kun je die tegen elkaar wegstrepen. Dat is dus gunstig in jouw casus.
   Beantwoorden
Complementary Content
${loading}