Z7_I084H8S0M8OF10Q5D0EFBC1060
Forum

Aandeel VVE in box 3 bij ingediende aangiften IB

Tot de 6 juni arresten van de HR was het op basis van de rechtspraak verdedigbaar om het aandeel VVE in box 3 onder de banktegoeden in plaats van onder de Beleggingen en andere bezittingen aan te geven.

Na 6 juni weten we dat deze benadering niet klopt.

Wat doen jullie in dit verband met aangiften inkomstenbelasting die op 6 juni al waren ingediend en waarin het VVE aandeel onder de banktegoeden is vermeld?

1. aanvullende aangifte indienen waarbij het aandeel VVE binnen box 3 wordt gecorrigeerd
2. niets doen en afwachten of de fiscus dit zelfstandig corrigeert (meestal is het belang ook niet zo heel erg groot, dus laten lopen is dan wel zo praktisch)

Beantwoorden
 • vve

  Volgens mij heeft de HR 6-6-2024 geoordeeld dat:

  Daarbij dient het ervan uit te gaan dat een aandeel in het reservefonds van een vereniging van eigenaren onder de in dit jaar (2018) geldende wettelijke regeling niet is aan te merken als banktegoed maar als overige bezitting.

  In 5.2 lid 2 d 9 (2024) staat dat het een banktegoed is. In het belastingplan 2024 is geregeld dat dit terugwerkt tot 1-1-2023. KG 202 2024 ;4 onderaan.

  of ik mis iets

  Ik zou dus lekker niks doen.
  Beantwoorden
 • Hoge Raad is heel duidelijk: vve-aandeel is een overige bezitting t/m 2022

  De Hoge Raad eindigt in zijn arrest ECLI:NL:HR:2024:705 met de zin: Daarbij dient het ervan uit te gaan dat een aandeel in het reservefonds van een vereniging van eigenaren onder de in dit jaar (2018) geldende wettelijke regeling niet is aan te merken als banktegoed maar als overige bezitting.

  Mijn conclusie is dan ook: vve-aandelen zijn t/m 2022 overige bezittingen. Als je een aangifte 2022 hebt ingediend waarin een vve-aandeel als banktegoed is ingediend dan is deze onjuist en dient gecorrigeerd te worden.


  Beantwoorden
Complementary Content
${loading}