Viewer voor webcontent

Programma MFAS

Het programma MFAS is bedoeld voor belastingadviseurs, accountants en financieel planners die er adviesideeën mee op kunnen doen en biedt ondersteuning bij de uitwerking van hun adviezen.

Het programma is opgebouwd uit teksten en rekenmodellen. U kunt met behulp van de inhoudsopgave door de informatie bladeren, de checklists doorlopen en het programma doorzoeken. Om effectief met het programma te werken, is het belangrijk om de voor u beste combinatie hiervan te ontdekken.
In de teksten treft u verwijzingen naar andere documenten binnen het programma aan, naar arresten, uitspraken en Besluiten van het Ministerie van Financiën. Zo kunt u snel de achterliggende brondocumenten nakijken.

Adviespunten met toelichting

De adviespunten met toelichting zijn ondergebracht in de volgende onderdelen:
Familievennootschappen - dga, Vennootschapsbelasting, Eigen woning, Financiële planning, IB-onderneming, Inkomstenbelasting - beleggen, Inkomstenbelasting - varia, Successieplanning, Loonbelasting, Overdrachtsbelasting, Auto, Omzetbelasting, Formeel recht, Belastingcontrole en fiscaal strafrecht, Niet fiscaal recht, Internationaal en Diversen.

Checklists

Wij wijzen vanaf onze oprichting op het belang van actief adviseren. De adviseur dient initiatief te tonen richting zijn cliënten. Zo werkt u systematisch aan cliënttevredenheid, cliëntbehoud en het voorkomen van fouten. De checklists bieden u de mogelijkheid om cliënten snel door te lichten, ideeën op te doen voor de advisering en om knelpunten te signaleren. De items zijn gekoppeld aan de adviespunten van het programma.

Modelovereenkomsten

Onderdeel van het fiscale advies vormen de juiste overeenkomsten. De modelovereenkomsten van het programma MFAS zijn als Word-document te downloaden en naar behoefte aan te passen.

Modelteksten

De modelteksten zijn geschreven in "cliëntentaal" en kunnen worden gebruikt voor het rendabel opstellen van adviezen. De modelteksten zijn opgebouwd uit twee delen:

  • adviesteksten, die kunnen worden gebruikt in een advies aan uw cliënt;  
  • noten voor de adviseur, die hints en achtergrondinformatie bevatten en ervoor zorgen dat u tot een samenhangend en concreet advies komt.

Rekenmodellen

Een belangrijk onderdeel van het programma zijn de rekenmodellen in Microsoft® Excel. Daarmee kunt u uw adviezen van een cijfermatige onderbouwing voorzien en deze als bijlage opnemen.  Omdat de formules en verwijzingen zichtbaar zijn, is de herkomst van cijfers en berekeningen makkelijk na te gaan. Dus géén black box ! Voor het rekenmodel Financiële Planning is een afzonderlijke toelichting opgenomen.

Zoekopdrachten

Zoekopdrachten kunnen variëren van eenvoudig tot zeer complex. Om gericht(er) naar informatie te zoeken zijn significantieniveaus, cliëntkenmerken en overige codes aan de adviespunten toegekend. Deze codes kunt u gebruiken in een zoekopdracht.

Algemene voorwaarden

Voor de voorwaarden voor het gebruik van MFAS verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.
Let op: het gebruik van MFAS is voorbehouden aan personen met een account op het programma. De accounts op het programma zijn strikt persoonlijk.

Wekelijkse nieuwsbrief

Elke week verschijnt een nieuwsbrief waarin de belangrijkste aanvullingen worden vermeld en onze antwoorden op vragen van personen met een account op het programma. De nieuwsbrief is online te lezen. Elke donderdagochtend wordt een reminder gezonden dat de nieuwsbrief op de site is gepubliceerd.

Hulp nodig?

Komt u er niet helemaal uit? Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Neem dan contact met ons op. Ten slotte is uw mening over onze produkten en diensten belangrijk om deze zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op uw wensen. Daarnaast leert de ervaring, dat een kortdurende telefonische instructie over het gebruik van het programma meestal volstaat.

Complementary Content
${loading}