Z7_99H0H382L8SK30AHD5QAMV1075
Viewer voor webcontent

 

Het programma MFAS is bedoeld voor belastingadviseurs, accountants en financieel planners die er adviesideeën mee op kunnen doen en biedt ondersteuning bij de uitwerking van hun adviezen. Het is opgebouwd uit teksten (adviespunten met toelichting, checklists, modelovereenkomsten en -teksten) en rekenmodellen. U kunt met de inhoudsopgave door de informatie bladeren, u kunt de checklists doorlopen en u kunt het programma doorzoeken. Wat de beste combinatie voor u is, zult u snel ontdekken. In de teksten treft u verwijzingen naar andere documenten binnen het programma aan, naar arresten, uitspraken en Besluiten van het Ministerie van Financiën. Zo kunt u snel de achterliggende brondocumenten bekijken.

Onderdeel van het programma vormen de wekelijkse nieuwsbrieven. Daarin worden de belangrijkste aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de week ervoor vermeld. Ook treft u er onze antwoorden op vragen van gebruikers van het programma aan. Elke donderdagochtend wordt een notificatie gezonden dat de nieuwste versie op de site is gepubliceerd.

 

Adviespunten met toelichting
De adviespunten met toelichting zijn ondergebracht in de volgende onderdelen:
Familievennootschappen-dga, Vennootschapsbelasting, Eigen woning, Financiële planning, IB-onderneming, Inkomstenbelasting - beleggen, Inkomstenbelasting-varia, Successieplanning, Loonbelasting, Overdrachtsbelasting, Auto, Omzetbelasting, Formeel recht, Belastingcontrole en fiscaal strafrecht, Niet fiscaal recht, Internationaal, Diversen en Toeslagen.

 

Checklists
Vanaf onze oprichting wijzen wij op het belang van actief adviseren. Immers, de adviseur die initiatief toont richting cliënten werkt systematisch aan cliënttevredenheid, cliëntbehoud en het voorkomen van fouten. De checklists bieden u de mogelijkheid om cliënten snel door te lichten, ideeën op te doen voor de advisering en om knelpunten te signaleren. De items zijn gekoppeld aan de adviespunten van het programma.

 

Modelovereenkomsten
Onderdeel van het fiscale advies vormen de juiste overeenkomsten. De modelovereenkomsten van het programma MFAS zijn als Word-document te downloaden en naar behoefte aan te passen.

 

Modelteksten
De modelteksten zijn geschreven in "cliëntentaal" en kunnen worden gebruikt voor het rendabel opstellen van adviezen. Ze zijn opgebouwd uit twee delen:

  • adviesteksten, die kunnen worden gebruikt in een advies aan uw cliënt;  
  • noten voor de adviseur, die hints en achtergrondinformatie bevatten en ervoor zorgen dat u tot een samenhangend en concreet advies komt.

 

Rekenmodellen
Een belangrijk onderdeel van het programma zijn de rekenmodellen in Microsoft® Excel. Daarmee kunt u uw adviezen van een cijfermatige onderbouwing voorzien en deze als bijlage opnemen.  Omdat de formules en verwijzingen zichtbaar zijn, is de herkomst van cijfers en berekeningen makkelijk na te gaan. Dus géén black box ! Voor het rekenmodel Financiële Planning is een afzonderlijke toelichting opgenomen.

 

Zoekopdrachten
Zoekopdrachten kunnen variëren van eenvoudig tot zeer complex. Om gericht(er) naar informatie te zoeken zijn significantieniveaus, cliëntkenmerken en overige codes aan de adviespunten toegekend. Deze codes kunt u gebruiken in een zoekopdracht.

 

Algemene voorwaarden
Het gebruik van het programma MFAS is voorbehouden aan personen met een account op het programma. De accounts op het programma zijn strikt persoonlijk. Voor de voorwaarden voor het gebruik van MFAS verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden

Hulp nodig?
Komt u er niet helemaal uit? Heeft u inhoudelijke vragen, inlogproblemen, opmerkingen en/of suggesties? Bel of mail ons dan.  Uw mening over onze produkten en diensten is belangrijk om deze zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op uw verwachtingen. Inlogproblemen zijn in de regel snel verholpen. 

Complementary Content
${loading}