Viewer voor webcontent

Het programma

MFAS is opgebouwd uit teksten en rekenmodellen. U kunt met behulp van de inhoudsopgave door de informatie bladeren. Daarnaast kunt u de informatie ontsluiten door het geven van zoekopdrachten. Om effectief met MFAS te werken, is het belangrijk om de voor u juiste combinatie hiervan te ontdekken.

In de teksten treft u verwijzingen naar andere documenten binnen het programma aan, naar arresten, uitspraken en Besluiten van het Ministerie van Financiën. Zo kunt u snel de achterliggende brondocumenten nakijken. Verwijzingen naar andere documenten zijn te herkennen aan de in blauw gekleurde tekst.

Adviespunten met toelichting

De adviespunten met toelichting zijn ondergebracht in de volgende onderdelen:
Familievennootschappen/dga, Vennootschapsbelasting, Eigen woning, Financiële planning, IB-onderneming, Inkomstenbelasting - beleggen, Inkomstenbelasting - varia, Successieplanning, Loonbelasting, Overdrachtsbelasting, Omzetbelasting, Formeel recht, Belastingcontrole en fiscaal strafrecht, Niet fiscaal recht, Internationaal en Diversen.

Checklists

Wij wijzen vanaf onze oprichting op het belang van actief adviseren. De adviseur dient initiatief te tonen richting zijn cliënten. Zo werkt u systematisch aan cliënttevredenheid, cliëntbehoud en aan het voorkomen van fouten. De checklists bieden u de mogelijkheid om cliënten snel door te lichten, ideeën op te doen voor de advisering en om knelpunten te signaleren. De items zijn gekoppeld aan de adviespunten van het programma.

Modelovereenkomsten

Onderdeel van het fiscale advies vormt het zorgen voor de juiste overeenkomsten. MFAS bevat daarvoor veel modelovereenkomsten die als Word-document te downloaden zijn.

Modelteksten

MFAS bevat een groot aantal modelteksten. Deze zijn geschreven in "cliëntentaal" en kunnen worden gebruikt voor het rendabel concipiëren van schriftelijke adviezen. De modelteksten zijn opgebouwd uit twee delen:  

  • adviesteksten, die desgewenst direct kunnen worden gebruikt in een advies aan uw cliënt;  
  • noten voor de adviseur, die hints en achtergrondinformatie bevatten en ervoor zorgen dat u tot een samenhangend en concreet advies komt.

Rekenmodellen

Een belangrijk onderdeel van MFAS vormen de rekenmodellen in Microsoft® Excel. Daarmee kunt u uw adviezen van een cijfermatige onderbouwing voorzien. De rekensheets zijn zeer geschikt om als bijlage bij uw adviezen te worden opgenomen.  
 
Om met de modellen te kunnen werken dient Microsoft® Excel op uw pc geïnstalleerd te zijn. Omdat de formules en verwijzingen zichtbaar zijn, kunt u de herkomst van cijfers en berekeningen makkelijk nagaan. Dus géén black box ! Voor het rekenmodel Financiële Planning is een afzonderlijke toelichting opgenomen.

Wetteksten

MFAS bevat de wetten uit de reeks Fiscale wet- en regelgeving, SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. Zo kunt u de tekst van de wet, uitvoeringsregeling, ambtelijke toelichting etc. erop naslaan als u bezig bent met een casus.

Zoekopdrachten

Zoekopdrachten kunnen variëren van eenvoudig tot zeer complex. Om gericht(er) naar de door u gewenste informatie te zoeken zijn significantieniveaus, cliëntkenmerken en overige codes aan de adviespunten toegekend. Deze codes kunt u desgewenst verwerken in een zoekopdracht.

 

Eenmalige registratie van alle gebruikers

Alle gebruikers van MFAS dienen zich eenmalig te registreren. Dit geldt ook voor gebruikers met toegang middels ip-herkenning.

Gebruiksvoorwaarden

Voor de voorwaarden voor het gebruik van MFAS verwijzen wij u naar de Gebruiksvoorwaarden. Weest u zich ervan bewust dat het gebruik van MFAS voorbehouden is aan geregistreerde gebruikers.

Gebruikersbeheer

Elke organisatie met een abonnement op MFAS krijgt door ons een gebruikersbeheerder (hierna: "beheerder") toegewezen.

Het gebruikersbeheer toont het overzicht van personen die binnen de organisatie toegang hebben tot MFAS en het gebruik van het programma. Een beheerder kan personen als nieuwe gebruiker aanmelden en personen als gebruiker afmelden.

Alleen MFAS kan iemand als beheerder aanmerken. Laat het ons weten als de huidige beheerder vervangen moet worden door een andere persoon of als voor uw organisatie meerdere personen als beheerder aangemaakt moeten worden.

 

Wekelijkse nieuwsbrief MFAS

Bij het programma hoort een wekelijkse nieuwsbrief waarin de belangrijkste aanpassingen worden vermeld. Deze kunnen betrekking hebben op zowel de teksten als de rekenmodellen. De nieuwsbrief bevat ook vragen van abonnees met onze antwoorden en is tevens rechtstreeks vanuit het programma te benaderen.

Gebruikers van het programma wordt elke donderdagochtend een reminder gezonden dat de nieuwsbrief op de site is gepubliceerd.

 

Hulp nodig?

Komt u er niet helemaal uit? Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Neem dan contact met ons op. Ten slotte is uw mening over onze producten en diensten belangrijk om deze zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op uw wensen. Daarnaast leert de ervaring dat een kortdurende telefonische instructie met betrekking tot het gebruik van het programma veelal volstaat.

Complementary Content
${loading}