MFAS Actueel

Uitslag raadsel wie betaalt de rekening?

laatst gewijzigd: 25-03-2022 13:25

We ontvingen 16 inzendingen op het raadsel Wie betaalt de rekening?  van afgelopen 10 maart. Dat aantal viel ons niet tegen. We hadden op minder gerekend, omdat de oplossing toch wel enig puzzelwerk vereiste. Het was niet verbazingwekkend dat alle inzenders het goed hadden: het antwoord was immers als gegeven. U hoefde alleen maar na te gaan, hoe de hoogleraar tot de uitkomst was gekomen. Degenen die er niet uitkwamen, hebben natuurlijk niet ingezonden.

We weten niet wat het aantal personen is, dat vruchteloos heeft gezocht naar de door de hoogleraar gehanteerde grondslag. Eén van de prijswinnaars, G.P.M. Dijk van Voorkamer Administratie en Advies te Aarle-Rixtel, merkte snedig op dat als de hoogleraar MFAS had gehad, hij er geen 20 minuten over had hoeven doen. "Met behulp van rekenmodel bruto netto 2022 is het in minder dan 10 minuten gebeurd." Behalve de heer van Dijk zijn de met de Excel-functie ASELECT bepaalde winnaars:
B.C. van der Giesen van Borrie Accountants te Rotterdam en A. Plantinga van Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs te Harderwijk. De flessen Glenlivet Founder's Reserve 70CL (whisky) zijn onderweg.

Nu de uitwerking.
IB ondernemer: €200.000 -/- zelfstandigenaftrek €6.310 -/- mkb-vrijstelling €27.117 = €166.573
Dga: € 200.000 / 2 = €100.000
Werknemer: €200.000
Rentenier: met €3.333.333 vermogen, €50.650 vrijgesteld
Box 3 over €50.650 is 1,82% = €922
over €911.699 4,37% = €39.841
over de rest €2.320.333 5,53% = €128.314
totaal €169.076. Het juist getal is €169.045. Het verschil komt door afronding.

 

IB-ondernemer

166.573,00

26,21%

1.310,32

Werknemer

200.000,00

31,47%

1.573,27

Dga

100.000,00

15,73%

786,64

Rentenier

169.045,16

26,60%

1.329,77

 

635.618,16

 

5.000,00

Dit sluit enigszins aan bij de uitkomsten van het onderzoek Ongelijkheid en herverdeling van het Centraal Planbureau dat op 25 maart 2022 werd gepresenteerd. Daar komt als belangrijkste bevinding uit dat de allerrijksten in Nederland aan een relatief lage fiscale druk onderhevig zijn. Die groep belastingbetalers heeft het belangrijkste deel van hun vermogen in bv’s zitten. Zuiver in onze uitwerking is natuurlijk niet het bij de dga buiten beschouwing laten van de fiscale druk op de winst van de bv en de box 2-claim. We hadden op dat punt van u wel enige kritiek verwacht. Wij denken dat het raadsel je aan het denken kan zetten. Stel dat de dga bij een kerkgenootschap is aangesloten en dat men daar geacht wordt 10% van zijn inkomen bij te dragen. Zal de dga zijn bijdrage dan baseren op €100.000 of op €200.000? Zo komt van het ene raadsel het andere raadsel.

Complementary Content
${loading}